fbpx

Sesja Rady Miasta już w ten wtorek o 14:00

Radni spotkają się na sesji 26.02.2019 roku (wtorek) o godzinie 14:00. Transmisję na żywo można będzie oglądać w naszej zakładce SESJE

Radni zajmą się następującymi sprawami:

  • Wyrażenie zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek działających pod firmami ,,Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew” sp.z.o.o. oraz ,,Geotermia Mazowiecka”.S.A.
  • Sprawa Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew.
  • Sprawa zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019.
  • Sprawa wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  • Sprawa przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Sochaczew.
  • Sprawa uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Sochaczew do 2022 r.”
  • Sprawa upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Sochaczew” realizowanego w ramach konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Priorytetowy GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.
  • Sprawa przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Sochaczewa na lata 2019-2021.
  • Sprawa rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sochaczew.