fbpx

Akcja deratyzacja – odszczurzanie miasta

Od 1 marca do 1 maja zostanie przeprowadzona pierwsza w tym roku deratyzacja na terenie Sochaczewa.

To akcja obowiązkowa i należy ją przeprowadzić w blokach i kamienicach. Deratyzacja prowadzona będzie także w kanałach deszczowych i sanitarnych, na terenie dawnej bazy ZUK, oczyszczalni ścieków oraz w sieciach ciepłowniczych.

Należy zwrócić uwagę na wszystkie miejsca, gdzie mogą pojawić się gryzonie, m.in. piwnice, kotłownie, magazyny, zabudowania gospodarcze, strychy, sieć kanalizacyjną. W miejscu wyłożenia trutki umieścić należy ostrzeżenie „uwaga trucizna”, zabezpieczyć ją przed dostępem ptactwa i zwierząt domowych. Trzeba też pamiętać, aby nie miały do niej dostępu dzieci. Należy oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla gryzoni, oraz uniemożliwić gryzoniom dostęp do wody. Po zakończonej akcji należy zebrać i zlikwidować pozostałe trutki.

Szczury do życia potrzebują przestrzeni i pokarmu, który dostarczają im ludzie – dokarmiając inne zwierzęta. Wzrostowi ich populacji sprzyjają także zaśmiecone piwnice i pozostawianie śmieci obok śmietników.