fbpx

95 procentowa bonifikata przyznana

Sochaczewska fontanna na rynku

1 stycznia na mocy ustawy sejmowej użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa wykorzystywanych na cele mieszkaniowe zmieniło się we własność.

Zaświadczenie o nabyciu prawa do gruntu można uzyskać po wniesieniu dwudziestu rocznych opłat. Jeśli ktoś zapłaci całą kwotę jednorazowo, może liczyć na atrakcyjne zniżki.


Rada Miasta Sochaczew jednogłośnie zgodziła się wczoraj przyznać 95 procentową bonifikatę osobom przejmującym na własność miejskie grunty dotychczas będące w ich użytkowaniu wieczystym. Chodzi tu o działki zabudowane blokami, kamienicami i prywatnymi domami.

W projekcie uchwały wprowadzono jednak jedno zastrzeżenie. Z ulgi mogą skorzystać tylko osoby nieposiadające zaległości podatkowych, w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów czy w innych opłatach lokalnych. Uchwała wejdzie w życie dwa tygodnie po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Źródło: UM Sochaczew